Geri dönüşüm sektöründeki firmalara çözüm üretiyoruz.

Dil Seçiniz

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Dikmen Makina

11 Nisan 2018 - Çarşamba

En üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında saymaktadır. Bu bağlanmda aşağıdaki hususların teminin ve sürekliliğini taahüt ederiz:
- Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak;
- İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak;
- Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek;
- Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
- Şartlara uygunluğun idame ettrilmesi için İSG Politikası'nı peryodik olarak gözden geçirmek;
- Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.

Sosyal Medyada Paylaş